ระเบียบการวางบิลและการจ่ายเช็ค

เวลาในการติดต่อ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 -17.00 น. พักเที่ยงเวลา 12.00-13.00 น.
การวางบิล
รับวางบิล วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 -17.00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.00-13.00 น.)
สามารถยื่นเอกสารการวางบิลพร้อมส่งสินค้าได้ ที่แผนกบัญชี
สอบถามได้ที่ คุณสุภาพร (แผนกบัญชี) โทร 02-6682436 ต่อ 103
การจ่ายเช็ค
จ่ายเช็คทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 -17.00 น.
สามารถขอรับเช็คได้ ที่แผนกบัญชี
สอบถามได้ที่ คุณพุฒิธาดา (แผนกบัญชี) โทร 02-6682436 ต่อ 102