Products line

Model D-A

ตู้ดูดความชื้นแบบอัติโนมัติ
รุ่น D-A สีใส
มีขนาดดังนี้
D36
D50
D70
D90
D120

ทุกรุ่นจะมีชุดดูดและไล่ความชื้นแบบอัติโนมัติ และ มาตรวัดความชื้นแบบดิจิตอล