" ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน "
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ลงนามถวายพระพรในหลวง
Enter website
Check mail