ชื่อบริษัท : บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 1131/62, 64, 325-328 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ก่อตั้งเมื่อ : 22 กรกฎาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 16,000,000 บาท
พนักงานทั้งหมด : 30 คน
วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
โทรศัพท์ : 0-2668-2436-9
โทรสาร : 0-2243-7386
 
Company Name : Coax Group Corporation Co.,Ltd.
Address : 1131/62, 64, 325-328 Nakornchaisri Road , Kwang Thanon Nakornchaisri , Khet Dusit , Bangkok 10300 Thailand
Established : July 22, 1992
Capital : 16,000,000 Baht
Employers : 30 persons
Work days : Monday - Friday 8.30 a.m. - 5.00 p.m.
Telephone : 0-2668 2436-9
Fax : 0-2243 7386