การอบรมเชิงปฏิบัติการ"เรื่องเทคโนโลยีการถ่ายภาพรามานแบบ Ultra-Fast โดยนาโนโฟตอนและการประยุกต์ใช้"

Last updated: 8 ธ.ค. 2566  |  1284 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"เรื่องเทคโนโลยีการถ่ายภาพรามานแบบ Ultra-Fast โดยนาโนโฟตอนและการประยุกต์ใช้"

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Ultra-Fast Raman Imaging Technology โดย Nanophoton และการประยุกต์ใช้ ณ อาคารห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง กองเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: KURDI (บางเขน) ร่วมกับ Coax Group Corporation LTD. ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 บรรยายภาคเช้า เวลา 09.00 - 00.00 น. และ Workshop ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Nanophoton ประเทศญี่ปุ่น ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 บรรยายภาคเช้า เวลา 09.00 - 00.00 น. และ Workshop ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Nanophoton ประเทศญี่ปุ่น


การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ทั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าร่วมฟังบรรยายและทดสอบตัวอย่างชนิดต่างๆ แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ วัสดุศาสตร์ และชีววิทยา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญรามานจากบริษัทนาโนโฟตอน เป็นทีมบรรยายและสาธิต


Powered by MakeWebEasy.com