การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2020

Last updated: 8 ธ.ค. 2566  |  1603 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2020

การประชุมเครือข่ายศูนย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1 โดย 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายวิรัช จันทรา เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย การประชุมเครือข่ายศูนย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1 ปี 2563

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถของสมาชิกในการให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป ดร.ประทีป วงษ์บัณฑิต ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์และพัฒนาคุณสมบัติของวัสดุ ในฐานะประธานเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า รายงานการประชุมมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 100 รายจากทั่วประเทศ

ทั้งนี้ วิทยากรได้รับเกียรติจาก Mr. Lian Hock Chuan (Application Manager) บริษัท โฮริบา (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายในหัวข้อ “Particle Size and Elemental Distribution Analysis for Materials Characterization” และคุณอิทธิพล กิตติคุณ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด บรรยายในหัวข้อ “Shimadzu Advanced Solutions to Support Thailand BCG Model” พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานในเครือข่ายและเยี่ยมชมการดำเนินงานของ วว. เช่น โรงบริการนวัตกรรมอาหาร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย ศูนย์วิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุ และศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ เทคโนโพลิส วว. คลอง 5

Coac ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา

Powered by MakeWebEasy.com