การประชุมนานาชาติของสมาคมกล้องจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (MST37)

Last updated: 8 ธ.ค. 2566  |  2981 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมนานาชาติของสมาคมกล้องจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (MST37)

การประชุมนานาชาติของสมาคมกล้องจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (MST37) จัดโดยสมาคมกล้องจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่อุทิศตนเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติด้านกล้องจุลทรรศน์และเทคนิคการวิเคราะห์ระดับจุลภาคในสาขาต่างๆ รวมถึงวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การแพทย์ กายภาพวิทยาและวัสดุศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการจัดงานคือเพื่อส่งเสริมนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยในการใช้กล้องจุลทรรศน์และการวิเคราะห์ระดับจุลภาคในทุกสาขา กิจกรรมหลักของ MST ได้แก่ การประชุมประจำปี การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการตีพิมพ์วารสาร กระบวนการประชุมประจำปี จดหมายข่าว และการประสานงานกิจกรรมกับองค์กรนอกประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน

นอกจากนี้ MST ยังเป็นเวทีสำหรับพบปะ แลกเปลี่ยน และส่งผลงานประเภทต่างๆ เพื่อชิงรางวัลและประกาศนียบัตร ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยคณะกรรมการและเจ้าภาพจากสมาคมกล้องจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย โดยในปีที่ผ่านมา MST37  โดยมีสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดงาน


COAX ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมและมีส่วนร่วมเป็นประจำทุกปี ยังได้พบปะกับลูกค้าปัจจุบันที่มีความต้องการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนของบริษัทอยู่แล้ว และลูกค้าในอนาคตที่ต้องการใช้มันในอนาคต
โดยงานจัดขึ้น 4 วัน แบ่งเป็น การแข่งขันสินค้า 3 วัน การออกบูธ/นิทรรศการ และงานที่สมาคมจัด 1 วัน เช่น การท่องเที่ยว สถานที่สำคัญประจำจังหวัด หรือ กิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น

Powered by MakeWebEasy.com