งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปีครั้งที่ 28

Last updated: 8 ธ.ค. 2566  |  1594 จำนวนผู้เข้าชม  | 

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปีครั้งที่ 28

มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปีครั้งที่28 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวหน้า ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค . เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้เพื่อให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน และนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลเพื่อนำไปประยุกต์ทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข

นับเป็นปีแรกที่ Coax ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการซึ่งได้รับความสนใจและผลตอบรับจากผู้ร่วมงานอย่างน่าพอใจ

Powered by MakeWebEasy.com