งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2020 ณ ฮอลล์ EH103-104 ไบเทค กรุงเทพฯ วันที่ 28-30 ตุลาคม 2563

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพธนบุรี (บางขุนเทียน) (อาคาร BRI) วันที่ 17-18 กันยายน 2563

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปีครั้งที่28 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวหน้า ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค . เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

การประชุมนานาชาติของสมาคมกล้องจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (MST37) 27-28 กุมภาพันธ์ 2020 ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัดนครราชสีมา

งานประชุมนานาชาติเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ 2020 (PACCON 2020) ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Workshop เรื่อง Ultra-Fast Raman Imaging Technology โดย Nanophoton ณ อาคารห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง ฝ่ายเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: KURDI (บางเขน) ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ วว.: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วันที่ 16-17 มกราคม 2563

Materials Science Training and Materials Corrosion Workshop with National Metal and Materials Technology Center (MTEC) on 19 December 2019.

Powered by MakeWebEasy.com